Korte samenvatting

  • In variabelen kun je waarden opslaan onder een bepaalde naam.
  • Het is handig om een variabele een gepaste naam te geven, een naam die vermeldt waar de waarde, die de variabele vasthoudt, voor staat.

Broncode

# De variabele 'leeftijd' krijgt de waarde 18
leeftijd = 18

# De huidige waarde van 'leeftijd' wordt op het scherm geprint
print(leeftijd)

# De variabele 'leeftijd' krijgt de waarde 29
leeftijd = 29

# De nieuwe waarde van 'leeftijd' wordt op het scherm geprint
print(leeftijd)

Huiswerk voor deze tutorial

Maak een variabele die jouw voornaam vasthoudt. Print de inhoud van de variabele op het scherm. Verander vervolgens de waarde van deze variabele naar jouw achternaam en print de inhoud van de variabele opnieuw. Zorg ervoor dat de naam van je variabele representatief is voor zowel je voornaam als achternaam.

Oplossing Huiswerkopgave

# Variabele 'naam' staat gelijk aan de voornaam 
naam = "Nick"
print(naam)

# Variabele 'naam' staat gelijk aan de achternaam 
naam = "Jordan"
print(naam)