Korte samenvatting

 • Een array is een lijst waarin je bepaalde elementen kunt opslaan, zoals strings, integers, booleans enzovoorts (Zelfs andere arrays).
 • Door middel van een for loop kun je itereren door een array, zodat je elk item binnen een array apart kunt behandelen.
 • Door middel van een index kun je een bepaalde plaats binnen een array aanwijzen. Vervolgens zou je hier een element kunnen plaatsen, een element kunnen vervangen of ingebouwde functies toepassen op het element dat zich op deze plaats bevindt.
 • Met de functie append() kun je een element toevoegen aan het uiteinde van de array.
 • Met de functie pop() kun je een element binnen een array verwijderen op basis van de index ervan.
 • Met de functie remove() kun je een specifiek element binnen een array verwijderen. Het tussen de haakjes ingevoerde element wordt binnen de array opgezocht en verwijderd.

Broncode

# De array wordt aangemaakt
fruit = ["appel", "banaan", "peer", "aardbei", "sinaasappel"]

# Het element 'mango' vervangt 'peer'
fruit[2] = "mango"

# Het element 'peer' wordt weer toegevoegd
fruit.append("peer")

# Het element 'aardbei' wordt verwijderd
fruit.remove("aardbei")

# Itereren door de array
for i in fruit:
  print(i)

Huiswerk voor deze tutorial

In deze opdracht ga je het gemiddelde berekenen van de cijfers die tijdens een wiskundetoets zijn gemaakt. Daarbij ga je op basis van het behaalde gemiddelde een output genereren. De volgende code is al gegeven:

# Alle cijfers binnen de array bij elkaar opgeteld 
somVanCijfers = 0

# Het berekende gemiddelde
gemiddelde = 0

# De behaalde cijfers zijn opgeslagen in een array
behaaldeCijfers = [2.4, 5.5, 9.3, 8.4, 6.3, 10.0, 7.0]
 • Je kunt zien dat er in totaal zeven cijfers zijn gegeven. Het is echter niet de bedoeling dat je bij het berekenen van het gemiddelde de behaalde cijfers deelt door 7. In plaats daarvan maak je gebruik van een ingebouwde functie, die de lengte van een array opvraagt. Deze gebruik je als volgt: len(de naam van de array waarvan je de lengte wilt opvragen).
 • Je kunt het gemiddelde berekenen door de som van de behaalde cijfers te delen door het aantal behaalde cijfers.
 • Als het gemiddelde groter of gelijk is aan een 7.0, geef je de volgende output: “Super, de toets is goed gemaakt! Het gemiddelde is een”, gevolgd door het gemiddelde.
 • Anders, als het gemiddelde groter of gelijk is aan een 6.0, geef je de volgende output: “De toets is best aardig gemaakt. Het gemiddelde is een”, gevolgd door het gemiddelde.
 • Anders, als het gemiddelde kleiner is dan een 6.0, geef je de volgende output: “Helaas, de toets is slecht gemaakt. Het gemiddelde is een”, gevolgd door het gemiddelde.

Oplossing Huiswerkopdracht

# Alle cijfers binnen de array bij elkaar opgeteld 
somVanCijfers = 0

# Het berekende gemiddelde
gemiddelde = 0

# De behaalde cijfers zijn opgeslagen in een array
behaaldeCijfers = [2.4, 5.5, 9.3, 8.4, 6.3, 10.0, 7.0]

# De som van alle cijfers wordt efficient berekend
for cijfer in behaaldeCijfers:
  somVanCijfers += cijfer

# Het gemiddelde cijfer wordt berekend
gemiddelde = somVanCijfers / len(behaaldeCijfers)

# Output op basis van het berekende gemiddelde
if gemiddelde >= 7.0:
  print("Super, de toets is goed gemaakt! Het gemiddelde is een", gemiddelde)
elif gemiddelde >= 6.0:
  print("De toets is best aardig gemaakt. Het gemiddelde is een", gemiddelde)
else:
  print("Helaas, de toets is slecht gemaakt. Het gemiddelde is een", gemiddelde)