Korte samenvatting

 • Classes zijn als het ware blauwdrukken, die verschillende variabelen (properties) en functies (methods) bevat die objecten, die gebruik maken van de class, kunnen gebruiken.
 • Objects zijn objecten die zijn gebaseerd op een class. Dit betekent dat het gebruik maakt van de properties en toegang heeft tot de methods binnen de class.
 • De __init__()-functie is een ingebouwde functie in Python die standaard het eerst wordt uitgevoerd als er er een object wordt gemaakt van de class.
 • Een programma kan meerdere objecten bevatten die gebruik maken van dezelfde class.

Broncode

# Class Auto wordt aangemaakt
class Auto:
	
  # De init-functie
  def __init__(self, merk, model, jaar, snelheid):
	self.merk = merk
	self.model = model
	self.jaar = jaar
	self.snelheid = snelheid
		
  # De methods binnen de class
  def stelVoor(self):
	print("Dit is een " + self.merk + " " + self.model + ", afkomstig uit het jaar " + str(self.jaar) + ".")
		
  def rijden(self):
	print("De " + self.merk + " " + self.model + " begint te rijden met een topsnelheid van " + str(self.snelheid) + " km/u.")

# Tesla Model X		
teslaModelX = Auto("Tesla", "Model X", 2015, 250)

teslaModelX.stelVoor()
teslaModelX.rijden()

print("\n")

# Audi R8
toyotaPrius = Auto("Toyota", "Prius", 2020, 180)

toyotaPrius.stelVoor()
toyotaPrius.rijden()

Huiswerk voor deze tutorial

In deze opdracht ga je een class schrijven waarmee je personen kunt voorstellen en de leeftijd, woonplaats en favoriete hobby kunt laten doorgeven. Je maakt gebruik van slechts één class en maakt hiermee drie objects van drie verschillende personen. Op alle drie de personen/objects pas je alle methods toe.

De output van de code kan er als volgt uitzien:

Oplossing van de huiswerkopdracht (voorbeeld)

# De class Persoon wordt aangemaakt
class Persoon():
	
  # De properties worden geinitialiseerd
  def __init__(self, naam, leeftijd, woonplaats, hobby):
	self.naam = naam
	self.leeftijd = leeftijd
	self.woonplaats = woonplaats
	self.hobby = hobby
		
  # Methods binnen de class
  def stelJezelfVoor(self):
	print("Hoi, ik ben " + self.naam + ".")
		
  def zegLeeftijd(self):
	print("Ik ben " + str(self.leeftijd) + " jaar oud.")
		
  def zegWoonplaats(self):
	print("Ik woon in " + self.woonplaats + ".")
		
  def vertelHobby(self):
	print("Mijn favoriete hobby is " + self.hobby + ".")
		
# Object Nick
nick = Persoon("Nick", 18, "Rotterdam", "programmeren")
nick.stelJezelfVoor()
nick.zegLeeftijd()
nick.zegWoonplaats()
nick.vertelHobby()

print("\n")

# Object Sara
sara = Persoon("Sara", 16, "Amsterdam", "tekenen")
sara.stelJezelfVoor()
sara.zegLeeftijd()
sara.zegWoonplaats()
sara.vertelHobby()

print("\n")

# Object Peter
peter = Persoon("Peter", 23, "Twente", "lezen")
peter.stelJezelfVoor()
peter.zegLeeftijd()
peter.zegWoonplaats()
peter.vertelHobby()