Korte samenvatting

  • Een array is een lijst waarin je bepaalde elementen kunt opslaan, zoals strings, integers, booleans enzovoorts (Zelfs andere arrays).
  • Door middel van een for loop kun je itereren door een array, zodat je elk item binnen een array apart kunt behandelen.
  • Door middel van een index kun je een bepaalde plaats binnen een array aanwijzen. Vervolgens zou je hier een element kunnen plaatsen, een element kunnen vervangen of ingebouwde functies toepassen op het element dat zich op deze plaats bevindt.
  • Met de functie append() kun je een element toevoegen aan het uiteinde van de array.
  • Met de functie pop() kun je een element binnen een array verwijderen op basis van de index ervan.
  • Met de functie remove() kun je een specifiek element binnen een array verwijderen. Het tussen de haakjes ingevoerde element wordt binnen de array opgezocht en verwijderd.

Broncode

# De array wordt aangemaakt
fruit = ["appel", "banaan", "peer", "aardbei", "sinaasappel"]

# Het element 'mango' vervangt 'peer'
fruit[2] = "mango"

# Het element 'peer' wordt weer toegevoegd
fruit.append("peer")

# Het element 'aardbei' wordt verwijderd
fruit.remove("aardbei")

# Itereren door de array
for i in fruit:
    print(i)