In deze opdracht ga je het gemiddelde berekenen van de cijfers die tijdens een wiskundetoets zijn gemaakt. Daarbij ga je op basis van het behaalde gemiddelde een output genereren. De volgende code is al gegeven:

# Alle cijfers binnen de array bij elkaar opgeteld 
somVanCijfers = 0

# Het berekende gemiddelde
gemiddelde = 0

# De behaalde cijfers zijn opgeslagen in een array
behaaldeCijfers = [2.4, 5.5, 9.3, 8.4, 6.3, 10.0, 7.0]
  • Je kunt zien dat er in totaal zeven cijfers zijn gegeven. Het is echter niet de bedoeling dat je bij het berekenen van het gemiddelde de behaalde cijfers deelt door 7. In plaats daarvan maak je gebruik van een ingebouwde functie, die de lengte van een array opvraagt. Deze gebruik je als volgt: len(de naam van de array waarvan je de lengte wilt opvragen).
  • Je kunt het gemiddelde berekenen door de som van de behaalde cijfers te delen door het aantal behaalde cijfers.
  • Als het gemiddelde groter of gelijk is aan een 7.0, geef je de volgende output: “Super, de toets is goed gemaakt! Het gemiddelde is een”, gevolgd door het gemiddelde.
  • Anders, als het gemiddelde groter of gelijk is aan een 6.0, geef je de volgende output: “De toets is best aardig gemaakt. Het gemiddelde is een”, gevolgd door het gemiddelde.
  • Anders, als het gemiddelde kleiner is dan een 6.0, geef je de volgende output: “Helaas, de toets is slecht gemaakt. Het gemiddelde is een”, gevolgd door het gemiddelde.