Korte samenvatting

 • Classes zijn als het ware blauwdrukken, die verschillende variabelen (properties) en functies (methods) bevat die objecten, die gebruik maken van de class, kunnen gebruiken.
 • Objects zijn objecten die zijn gebaseerd op een class. Dit betekent dat het gebruik maakt van de properties en toegang heeft tot de methods binnen de class.
 • De __init__()-functie is een ingebouwde functie in Python die standaard het eerst wordt uitgevoerd als er er een object wordt gemaakt van de class.
 • Een programma kan meerdere objecten bevatten die gebruik maken van dezelfde class.

Broncode

# Class Auto wordt aangemaakt
class Auto:
	
  # De init-functie
  def __init__(self, merk, model, jaar, snelheid):
	self.merk = merk
	self.model = model
	self.jaar = jaar
	self.snelheid = snelheid
		
  # De methods binnen de class
  def stelVoor(self):
	print("Dit is een " + self.merk + " " + self.model + ", afkomstig uit het jaar " + str(self.jaar) + ".")
		
  def rijden(self):
	print("De " + self.merk + " " + self.model + " begint te rijden met een topsnelheid van " + str(self.snelheid) + " km/u.")

# Tesla Model X		
teslaModelX = Auto("Tesla", "Model X", 2015, 250)

teslaModelX.stelVoor()
teslaModelX.rijden()

print("\n")

# Audi R8
toyotaPrius = Auto("Toyota", "Prius", 2020, 180)

toyotaPrius.stelVoor()
toyotaPrius.rijden()