In een eerdere tutorial heb je gekeken naar if-statements. Je hebt geleerd dat je de computer hiermee zelf keuzes kunt laten maken: Als er wordt voldaan aan een bepaalde voorwaarde, wordt er een bepaald stuk code uitgevoerd.

Opdracht 1: Break

Je zou een if-statement kunnen gebruiken om een while loop te stoppen. Dit kun je doen door middel van een nieuw keyword: break. Zoals dit woordje al duidelijk maakt kun je hiermee de loop breken. Je forceert de loop er als het ware mee om te stoppen.

  1. Maak gebruik van de while loop in de broncode.
  2. Verwijder de condition van de while loop en vervang deze door True. Hierdoor staat er eigenlijk dat de while loop blijft lopen zolang het programma niet is gestopt. Als we het programma nu zouden uitvoeren, zouden we te maken krijgen met een infinite loop. Doe dit dus vooral niet!
  3. Gebruik een if-statement met een condition dat de waarde van de variabele ‘getal’ kleiner moet zijn dan 11. Als dit het geval is, wordt de eerder gebruikte string geprint. Als de condition false is, wordt de loop gebroken.

Opdracht 2: Continue

Er is nog een ander keyword dat vaak wordt gebruikt bij loops, namelijk het keyword continue. Hiermee kun je eventuele resterende code binnen een for loop overslaan en direct overgaan op de volgende iteratie. Je zou hiermee bijvoorbeeld een bepaald getal, zoals 4, over kunnen slaan als je de getallen 0 t/m 10 print.

  1. Maak gebruik van de for loop in de broncode. Zorg ervoor dat het aantal stappen gelijk is aan 1 (dus niet aan de huidige 2 stappen).
  2. Maak wederom gebruik van een if-statement binnen de for loop. Stel als condition in dat i gelijk moet zijn aan 4. Als dit het geval is, wordt de rest van de code binnen de if-statement overgeslagen en wordt de volgende iteratie gestart.
  3. Zet onder deze if-statement de print-functie die ook wordt gebruikt in de broncode.

Als er door de for loop wordt geitereerd, controleert de computer eerst of er wordt voldaan aan de condition. Als dit het geval is, wordt de continue-statement uitgevoerd, wat betekent dat de rest van de code binnen de for loop wordt overgeslagen en de volgende iteratie wordt gestart. Dit betekent dat de print-functie niet wordt uitgevoerd. Als de condition echter False is, wordt de code binnen de if-statement overgeslagen en wordt de print-functie wel uitgevoerd.