Korte samenvatting

  • Control Flow is de volgorde waarin de computer de code binnen een programma behandelt.
  • Code wordt over het algemeen altijd gelezen van boven naar beneden.
  • Binnen een if-statement wordt van boven naar beneden gecontroleerd of de condition resulteert in True of False. Als een condition resulteert in True, wordt de code binnen dát specifieke deel van de if-statement uitgevoerd en wordt de if-statement gestopt. De computer begint dan met het lezen van de code onder de if-statement. Als de condition False is, wordt de eerstvolgende condition gecontroleerd. Als alle conditions zijn doorlopen, en er is geen else-statement geïmplementeerd, begint de computer wederom met het lezen van de code die onder de if-statement geschreven staat.
  • Als een for loop wordt gestart wordt eerst de waarde van i (de iterator) gecontroleerd. Als deze (nog) niet gelijk is aan de eindwaarde, die in de range is ingevoerd, dan wordt de code binnen de for loop uitgevoerd. Als deze code is doorlopen, groeit i met een waarde van 1. Vervolgens wordt de waarde van i weer gecontroleerd en begint het proces opnieuw. Als i gelijk is aan de eindwaarde, wordt de for loop gestopt en begint de computer met het lezen van de code onder de for loop.
  • Als een if-statement is geïmplementeerd in een for loop, wordt eerst de waarde van i gecontroleerd. Vervolgens wordt de if-statement doorlopen. Dit proces gaat door totdat de waarde van i gelijk is aan de eindwaarde.

Broncode

# Variabelen a en b worden aangemaakt
a = 4
b = 5

# If/else if/else
if a == b:
	print("A en b zijn gelijkwaardig.")
elif b == 4 and a == 5:
	print("A is gelijk aan 5 en b is gelijk aan 4.")
elif b == 2 or a == 3:
	print("A is gelijk aan 3 en b is gelijk aan 2.")
else:
	print("Beide beweringen zijn niet waar.")

# for loop
for i in range(a):
	print("Stap:", i)

# Combinatie van if-statement en for loop
for i in range(b):
	if i == a:
		print("De waarde van i is nu gelijk aan die van a.")
	elif i < a:
		print("De waarde van i is nu nog kleiner dan die van a.")
	else:
		print("De waarde van i is nu groter dan die van a.")