Korte samenvatting

  • Een data type is een bepaald soort data waar een computer mee moet werken. Doordat er verschillende data types zijn, wat de computer precies hoe het de data moet behandelen.
  • Een string is een stukje tekst, een reeks van aan elkaar hangende tekens. Een voorbeeld hiervan is “Hello, World!”.
  • Een Boolean kan slechts twee waarden representeren: True en False (waar en niet waar).
  • Een integer is een geheel getal, zoals 7, 34 en 4369.
  • Een float is een kommagetal, zoals 29.66 en 48.234. Let wel op, je gebruikt bij het schrijven van een kommagetal in Python geen komma, maar een punt. Zo doen ze dat immers in het Engels ook.