Korte samenvatting

 • Met dictionaries kun je als het ware meerdere waarden opslaan onder slechts één naam.
 • Dictionaries maken gebruik van keys en values. Keys zijn als het ware beschrijvingen van de values die je binnen de dictionary opslaat.
 • Je zou de inhoud van een dictionary kunnen printen door middel van de functie print(), maar het is netter om de inhoud van een dictionary te printen door middel van een for loop.

Broncode

# Er wordt een dictionary aangemaakt met de naam 'auto'
auto = {
  "merk": "Tesla",
  "model": "Model X",
  "jaar": 2015
}

# De value die hoort bij de key 'model' wordt geprint
print(auto["model"])

# De value bij de key 'model' wordt veranderd
auto["model"] = "Model S"

# De values binnen de dictionary worden stuk voor stuk geprint
for i in auto:
  print(auto[i])