In deze praktische opdracht ga je een login-/registratiesysteem schrijven, zoals dit ook werkt op bijvoorbeeld websites. Dit houdt in dat de gebruiker kan registreren of inloggen. Als de gebruiker wilt inloggen, en het wachtwoord en het gekoppelde gebruikersnaam kloppen, wordt de gebruiker welkom geheten tot het platform.

Je krijgt van te voren toegang tot de volgende code:

# De dictionary gebruiker wordt aangemaakt
gebruiker = {
    "gebruikersnaam": "",
    "wachtwoord": ""
}

Als je het programma uitvoert, zou je de volgende resultaten kunnen krijgen:

Tips/extra informatie

Je kunt gebruik maken van vier functies:

  1. introductie() – kun je het programma mee introduceren;
  2. kiesEenOptie() – laat je de gebruiker een optie mee kiezen (d.w.z. inloggen of registreren)
  3. inloggen() – laat je de gebruiker mee inloggen. Er wordt gecontroleerd of de ingevoerde gebruikersnaam en het wachtwoord overeenkomen met de geregistreerde gebruikersnaam en het geregistreerde wachtwoord. Op basis hiervan wordt een juiste output gegeven.
  4. registreren() – kun je de gebruiker mee laten registreren. Hierbij voert de gebruiker een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord in.

Als de gebruiker een onjuist wachtwoord en/of gebruikersnaam invoert, moet worden vermeld dat dit het geval is. Vervolgens moet de gebruiker worden gevraagd een nieuwe optie in te voeren: registreren of inloggen. Dit is ook het geval wanneer de gebruiker nog niet heeft geregistreerd en de keuze maakt om in te loggen. Er is dan namelijk geen wachtwoord ingevoerd.