Korte samenvatting

Met comparison operators kun je bepaalde waarden met elkaar vergelijken. Door middel van logical operators kun je onder meer deze vergelijkingen met elkaar samenvoegen, om een nog grotere vergelijking te vormen.

Comparison Operators

  • ==: kun je mee controleren of twee waarden gelijk zijn aan elkaar
  • != of <> (alleen in Python 2.7): kun je mee controleren of twee waarden niet gelijk zijn aan elkaar
  • <: kun je mee controleren of een bepaalde waarde kleiner is dan een andere waarde
  • >: kun je mee controleren of een bepaalde waarde groter is dan een andere waarde
  • <=: kun je mee controleren of een bepaalde waarde kleiner dan of gelijk is aan een andere waarde
  • >=: kun je mee controleren of een bepaalde waarde groter dan of gelijk is aan een andere waarde

Logical Operators

  • and: kun je mee controleren of twee bepaalde statements waar zijn of niet
  • or: kun je mee controleren of een van de statements waar is of niet
  • not: maak je een statement als het ware negatief mee. Je controleert of er juist geen sprake is van een bepaalde statement

Broncode

# De variabelen a en b worden aangemaakt
a = 0
b = 1

"""
Comparison operators
"""

# Resulteert in False
c = a == b
print(c)

# Resulteert in True
c = (a != b)
c = (a <> b) # Deze manier werkt slechts met een bepaalde module
print(c)

# Resulteert in True
c = (a < b)
print(c)

# Resulteert in False
c = (a > b)
print(c)

# Resulteert in True
c = (a <= b)
print(c)

# Resulteert in False
c = (a >= b)
print(c)

"""
Logical Operators
"""

# Resulteert in True
c = (a < b) and (a != b)
print(c)

# Resulteert in True
c = (a < b) or (a > b)
print(c)

# Resulteert in False
c = not(a < b)
print(c)