Korte samenvatting

  • Programmeurs houden van efficiënt werken. Een efficiënte manier van programmeren wordt ook wel object georiënteerd programmeren genoemd.
  • Met een for loop kun je een bepaald stuk code een bepaald aantal keer achter elkaar uitvoeren. Met een range kun je instellen hoeveel keer een bepaald stuk code wordt uitgevoerd.
  • Met een while loop kun je een bepaald stuk code herhalen, zolang er aan een bepaalde voorwaarde (condition) wordt voldaan.
  • Bij het werken met loops moet je goed controleren of de loop wel een keer eindigt. Als dit niet zo is, is er sprake van een infinite loop. De loop eindigt dan niet en het programma crasht.

Broncode

# For loop
for i in range(2, 11, 2):
    print(i)

# While loop
getal = 0

while getal < 11:
    print("Getal is gelijk aan:", getal)
    getal += 1