In deze opdracht ga je een class schrijven waarmee je personen kunt voorstellen en de leeftijd, woonplaats en favoriete hobby kunt laten doorgeven. Je maakt gebruik van slechts één class en maakt hiermee drie objects van drie verschillende personen. Op alle drie de personen/objects pas je alle methods toe.

De output van de code kan er als volgt uitzien: