In deze tutorial gaan we kijken of we de micro:bit zo kunnen programmeren dat we het simpele spel ‘Steen Papier Schaar’ tegen het computertje kunnen spelen. Hiervoor gaan we werken in de editor van Microsoft MakeCode.

Het spel werkt als volgt: als we de micro:bit schudden, moet één van de drie symbolen(steen, papier of schaar) op de LEDs worden getoond. De tegenstander schudt ook zijn handen en laat op hetzelfde moment als de micro:bit zijn/haar keuze zien. Degene die het leidende figuur heeft(bijv. steen tegenover schaar en papier tegenover steen) wint het spel.

Dit gaan we doen door middel van een schudden-blok. We willen namelijk actie ondernemen als de micro:bit wordt geschud. In dit schudden-blok plaatsen we een als/dan-blok die we nog eens twee keer uitbreiden.

Om de keuze van de micro:bit vast te stellen maken we een variabele aan, die we keuze noemen. We pakken een blok onder de categorie ‘Variabelen’ die ervoor zorgt dat er een bepaalde waarde van de variabele wordt ingesteld en plaatsen die boven het als/dan-blok. In het invoervakje plaatsen we een blok waarmee we een willekeurige waarde kunnen genereren, en dit blokje vinden we onder de categorie ‘Wiskunde’. We voeren hier de getallen 1 en 3 in, in chronologische volgorde.

Onder de categorie Logisch pakken we twee keer het blok waarmee we iets aan een bepaalde waarde gelijk kunnen stellen, en plaatsen deze blokken in de vakjes van de als/dan-blokken. Onder de categorie ‘Variabelen’ pakken we een twee keer een rond blokje met de naam van de variabele(keuze) erop en plaatsen deze in de eerste vakjes van de ”gelijkwaardigheid-blokken’. In het eerste gelijkwaardigheid-blok plaatsen we in het tweede vakje het cijfer 1 en in het tweede blokje plaatsen we in hetzelfde vakje het cijfer twee.

Nu moeten we nog de figuren maken. Onder de categorie ‘Basis’ pakken we drie ‘show leds’-blokken. In elk van de figuurtjes maken we het symbool steen, papier of schaar. Bij het als/dan-blok die wordt uitgevoerd als de variabele keuze gelijk is aan één, plaatsen we het figuurtje van de het figuurtje van de steen, bij twee papier en in het laatste gedeelte de schaar.

Nu is de code klaar. Laten we nog eens goed kijken hoe het programma werkt.

Bij het schudden van de micro:bit wordt er een bepaalde waarde aan de variabele keuze gegeven, namelijk 1, 2 of 3. Als de waarde gelijk is aan één, wordt het figuurtje van de steen op de LEDs getoond. Bij de waarde twee wordt het figuurtje van papier op de LEDs getoond en als keuze gelijk is aan drie, zien we het figuurtje van de schaar op de LEDs.

Nu kun je een potje steen, papier, schaar spelen tegen de micro:bit. Probeer het maar eens uit en kijk of je van het computertje kunt winnen.