Maak een variabele die jouw voornaam vasthoudt. Print de inhoud van de variabele op het scherm. Verander vervolgens de waarde van deze variabele naar jouw achternaam en print de inhoud van de variabele opnieuw. Zorg ervoor dat de naam van je variabele representatief is voor zowel je voornaam als achternaam.