Korte samenvatting

  • In variabelen kun je waarden opslaan onder een bepaalde naam.
  • Het is handig om een variabele een gepaste naam te geven, een naam die vermeldt waar de waarde, die de variabele vasthoudt, voor staat.

Broncode

# De variabele 'leeftijd' krijgt de waarde 18
leeftijd = 18

# De huidige waarde van 'leeftijd' wordt op het scherm geprint
print(leeftijd)

# De variabele 'leeftijd' krijgt de waarde 29
leeftijd = 29

# De nieuwe waarde van 'leeftijd' wordt op het scherm geprint
print(leeftijd)