Korte samenvatting

Met Wiskundige Operators, ook wel Arithmetic Operators genoemd, kun je simpele wiskundige berekeningen maken. Er zijn er zeven.

Arithmetic Operators

  • + : kun je getallen mee optellen
  • - : kun je getallen mee van elkaar aftrekken
  • * : kun je getallen mee vermenigvuldigen
  • / : kun je getallen mee delen
  • % : kun je de rest mee tonen, als je getallen door elkaar deelt
  • ** : kun je mee machtsverheffen
  • // : kun je mee tonen hoe vaak een getal in een ander getal past

Broncode

# Addition Operator
print(5 + 3)

# Subtraction Operator
print(10 - 4)

# Multiplication Operator
print(3 * 8)

# Division Operator
print(8 / 4)

# Modulus
print(10 % 3)

# Exponent Operator
print(2**3)

# Floor Division Operator
print(9 // 2)